Thứ 7, 10/06/2023, 15:39 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Công ty Nam Kim thiếu năng lực tài chính triển khai?

Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Công ty Nam Kim thiếu năng lực tài chính triển khai?
(Tieudung.vn) - Việc tỉnh Bình Dương cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Kim (Công ty Nam Kim) điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp (KCN) Phú Tân từ 133 ha xuống còn 107 ha, sau đó duyệt cho phép doanh nghiệp này lập đồ án xây dựng Khu đô thị - Dịch vụ Hòa Phú trên phần diện tích 26 héc ta dôi dư đang có nhiều dư luận về sự vượt quyền thủ tướng của địa phương…

Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Công ty Nam Kim thiếu năng lực tài chính triển khai?

Bất nhất, lạm quyền

Để làm rõ dư luận này, qua trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, được biết, Bình Dương sẽ cùng Bộ Kế hoạch và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thay đổi giảm diện tích KCN này như Văn bản số 173/TTg-KTN ngày 28/02/2016 của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 (giảm từ 133ha xuống 107ha – PV). Ông Liêm còn khẳng định tỉnh có quyền phê duyệt 1/500 Khu đô thị - Dịch vụ (KĐT- DV) Hòa Phú xong rồi mới gắn với điều chỉnh quy hoạch cả khu 133 héc ta trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thế nhưng theo hồ sơ, thì từ ngày 04/01/2019 UBND tỉnh Bình Dương đã có Quyết định số 20/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và phát triển KCN Phú Tân. Chưa hết, ngày 30/5/2019, UBND tỉnh Bình Dương ban hành tiếp Quyết định số 1447/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 KĐT- DV Hòa Phú, cũng do Công ty Nam Kim làm chủ đầu tư trên ngay chính phần diện tích 26 héc ta dôi dư khi điều chỉnh giảm diện tích KCN này.

Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Công ty Nam Kim thiếu năng lực tài chính triển khai?

Liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư KCN Phú Tân, ngày 29/11/2019, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Phó vụ trưởng Vụ Đầu tư Lê Tuấn Anh đã ký công văn số 14493/BTC-ĐT gửi Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương nêu rõ, căn cứ quy định tại điểm g khoản 1 Điều 31 và khoản 4 Điều 40 Luật Đầu tư năm 2014, thuộc quyền quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, chỉ đạo hoàn chỉnh nội dung hồ sơ đầu tư dự án để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ngày 14/11/2019 Bộ Xây dựng cũng có công văn số 358/BXD-HĐXD khẳng định dự án KCN Phú Tân thuộc quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng. Theo quy định của Luật Đầu tư thì Công ty Nam Kim cần lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư để làm cơ sở trình Thủ tướng xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Như vậy, có thể hiểu những quyết định liên quan đến dự án KCN Phú Tân phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì mới hoàn chỉnh pháp lý triển khai.

Nhà đầu tư thiếu năng lực

Tại Kết luận thanh tra số 2623/KL-TTCP ký ngày 26/11/2008 Thanh tra Chính Phủ xác định việc giao đất cho chủ đầu tư KCN Phú Tân có những dấu hiệu thiếu minh bạch, khi ngày ký kết hợp đồng “đền bù mặt bằng đất đai và đầu tư công trình tạo lực” cũng là ngày công ty này được thành lập.

Qua thanh tra phát hiện, từ khi thành lập đến lúc bị thanh tra, KCN Phú Tân được cấp phép từ hơn 14 năm nhưng đến nay vẫn hoang hóa. KCN Phú Tân chỉ phát sinh doanh thu từ việc chuyển nhượng dự án, ngoài ra không phát sinh doanh thu từ hoạt động khác.

Thanh tra Chính phủ kết luận, UBND tỉnh Bình Dương có sai phạm khi giao đất cho chủ đầu tư KCN Phú Tân, như: chưa tiến hành thẩm định kỹ năng lực tài chính, hoạt động kinh doanh của chủ đầu tư, dẫn đến việc không đủ năng lực thực hiện phải chuyển nhượng dự án, gây dư luận xấu trong .

Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Công ty Nam Kim thiếu năng lực tài chính triển khai?

Văn bản của Bộ Tài chính khẳng định Công ty Nam Kim thiếu năng lực tài chính triển khai KCN Phú Tân

Thực trạng này một lần nữa cũng được Bộ Tài chính khuyến cáo. Về vốn chủ sở hữu và năng lực tham gia dự án, theo điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ dự án như sau “có vốn chủ sở hữu của chính mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20%tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên”. Theo đó, dự án này có mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.659,65 tỷ đồng. Như vậy, vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không thấp hơn 248,95 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều từ Công ty Nam Kim về các khoản vốn góp của cổ đông, vốn vay,  và các khoản công nợ phải thu, Bộ Tài chính cho biết, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này chủ yếu dựa vào vốn vay ngắn hạn với lãi suất cao. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động kinh doanh liên tục của Công ty Nam Kim. Và, chưa đủ cơ sở để thực hiện đánh giá năng lực tài chính của chủ đầu tư này khi thực hiện dự án.

Đồng thời, điểm e khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế thì nhiệm vụ của Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế như sau: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư… Do vậy, việc xác định rõ số vốn, nguồn vốn thực tế của Công ty Nam Kim đã góp đến thời điểm đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, tiến độ triển khai dự án… thuộc trách nhiệm của Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, và trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

toàn cảnh cho thấy chính quyền Bình Dương cấp phép đầu tư dự án KCN Phú Tân (trước có tên là Phú Gia) cho các nhà đầu tư chưa đủ năng lực thực hiện dự án và điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân không đúng thẩm quyền. Điều này cũng thể hiện trên thực tế khi mà KCN Phú Tân từ khi được cấp phép đến nay vẫn hoang hóa.

Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Bình Dương có vượt quyền Thủ tướng?
Điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân: Bình Dương có vượt quyền Thủ tướng?
(Tieudung.vn) - Trong lúc chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì địa phương đã cho phép doanh nghiệp điều chỉnh diện tích Khu công nghiệp từ 133 ha xuống còn 107 ha để sử dụng diện tích dôi dư xây dựng Khu đô thị - Dịch vụ…
Tags:
3.8 19 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Nhận định

Bình Phước: Thị xã Chơn Thành có nhiều cơ hội phát triển bất động sản xanh
(Tieudung.vn) Những năm qua, song hành cùng sự phát triển của kinh tế xã hội, đời sống vật chất...
 
Nguồn cung mới nhỏ giọt, thị trường căn hộ thứ cấp
(Tieudung.vn) Nguồn cung mới hạn chế, căn hộ thứ cấp được người mua có nhu cầu ở thực cân...
 
Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho NOXH: Vì sao chưa phát sinh dư nợ?
(Tieudung.vn) Sau hơn 1 tháng triển khai gói tài chính 120.000 tỷ đồng, ưu đãi cho vay đối với...

Dự án – Nhà đẹp

Vinhomes công bố quy hoạch Ocean City – “thành phố kỳ tích” phía Đông Hà Nội
(Tieudung.vn) Công bố quy hoạch Ocean City, siêu quần thể 1.200 ha được đồng bộ từ 3 đại đô...
 
Mẫu tủ âm tường siêu đẹp dành cho không gian nhỏ
(Tieudung.vn) - Để tiết kiệm không gian, bạn có thể tham khảo những thiết kế tủ âm tường dưới đây.
 
Bình Phước: Thị xã Chơn Thành có nhiều cơ hội phát triển bất động sản xanh
(Tieudung.vn) Những năm qua, song hành cùng sự phát triển của kinh tế xã hội, đời sống vật chất...

Phong thuỷ

5 thứ nên đặt trong phòng ngủ, dù xui đến đâu cũng có thể cải vận
(Tieudung.vn) Nếu đang gặp xui xẻo, bạn có thể đặt những thứ này trong phòng ngủ của mình, chúng...
 
7 điều kiêng kỵ phong thủy cần tránh khi xây dựng nhà vệ sinh
(Tieudung.vn) Phong thủy nhà vệ sinh, nhà tắm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của các gia...
 
Những vật dụng trong nhà có thể gây ưng thư mà ít ai ngờ tới
(Tieudung.vn) Đũa gỗ, thớt dùng lâu ngày, đồ ăn đóng hộp, chất tẩy rửa không an toàn,... là vật...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.52389 sec| 897.508 kb