Tieudung24g.net và các kênh tin RSS Feeds


RSS là gì?

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Danh mục tin RSS mà Tieudung24g.net cung cấp

RSS (Really Simple Syndication) Dịch vụ cung cấp thông tin cực kì đơn giản. Dành cho việc phân tán và khai thác nội dung thông tin Web từ xa (ví dụ như các tiêu đề, tin tức). Sử dụng RSS, các nhà cung cấp nội dung Web có thể dễ dàng tạo và phổ biến các nguồn dữ liệu ví dụ như các link tin tức, tiêu đề, và tóm tắt.

Một cách sử dụng nguồn kênh tin RSS được nhiều người ưa thích là kết hợp nội dung vào các nhật trình Web (weblogs, hay "blogs"). Blogs là những trang web mang tính các nhân và bao gồm các mẩu tin và liên kết ngắn, thường xuyên cập nhật.

Trang chủ (https://tieudung.kinhtedothi.vn/trangchu.rss)
Thị trường (https://tieudung.kinhtedothi.vn/thi-truong.rss)
Chuyển động 24h (https://tieudung.kinhtedothi.vn/chuyen-dong-24h.rss)
Tài chính - Ngân hàng (https://tieudung.kinhtedothi.vn/tai-chinh-ngan-hang.rss)
Giá - Sản phẩm (https://tieudung.kinhtedothi.vn/gia-san-pham.rss)
Doanh nghiệp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/doanh-nghiep.rss)
Doanh nhân (https://tieudung.kinhtedothi.vn/doanh-nhan.rss)
Khởi nghiệp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/khoi-nghiep.rss)
Thương hiệu (https://tieudung.kinhtedothi.vn/thuong-hieu.rss)
Tin Doanh nghiệp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/tin-tuc-doanh-nghiep.rss)
Bất động sản (https://tieudung.kinhtedothi.vn/bat-dong-san.rss)
Chính sách - Quy hoạch (https://tieudung.kinhtedothi.vn/chinh-sach-quy-hoach.rss)
Nhận định (https://tieudung.kinhtedothi.vn/nhan-dinh.rss)
Dự án – Nhà đẹp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/du-an-nha-dep.rss)
Phong thuỷ (https://tieudung.kinhtedothi.vn/phong-thuy.rss)
Vật liệu xây dựng (https://tieudung.kinhtedothi.vn/vat-lieu-xay-dung.rss)
Bảo vệ NTD (https://tieudung.kinhtedothi.vn/bao-ve-ntd.rss)
Pháp luật tiêu dùng (https://tieudung.kinhtedothi.vn/phap-luat-tieu-dung.rss)
Tư vấn tiêu dùng (https://tieudung.kinhtedothi.vn/tu-van-tieu-dung.rss)
Chống hàng giả (https://tieudung.kinhtedothi.vn/chong-hang-gia.rss)
Cảnh báo (https://tieudung.kinhtedothi.vn/canh-bao.rss)
Đời sống (https://tieudung.kinhtedothi.vn/doi-song.rss)
Tin 24h (https://tieudung.kinhtedothi.vn/tin-24h.rss)
Pháp luật (https://tieudung.kinhtedothi.vn/phap-luat.rss)
Muôn màu (https://tieudung.kinhtedothi.vn/muon-mau.rss)
Du lịch - Ẩm thực (https://tieudung.kinhtedothi.vn/du-lich-am-thuc.rss)
Thể thao (https://tieudung.kinhtedothi.vn/the-thao.rss)
Khỏe đẹp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/khoe-dep.rss)
Giảm cân (https://tieudung.kinhtedothi.vn/giam-can.rss)
Bệnh - thuốc (https://tieudung.kinhtedothi.vn/benh-thuoc.rss)
Mỹ phẩm - Spa (https://tieudung.kinhtedothi.vn/my-pham-spa.rss)
Thời trang (https://tieudung.kinhtedothi.vn/thoi-trang.rss)
Vật tư nông nghiệp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/vat-tu-nong-nghiep.rss)
Tin nông nghiệp (https://tieudung.kinhtedothi.vn/tin-nong-nghiep.rss)
Phân bón - Thuốc BVTV (https://tieudung.kinhtedothi.vn/phan-bon-thuoc-bvtv.rss)
Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản (https://tieudung.kinhtedothi.vn/chan-nuoi-thu-y-thuy-san.rss)
Giáo dục - Giải trí (https://tieudung.kinhtedothi.vn/giao-duc-giai-tri.rss)
Giáo dục (https://tieudung.kinhtedothi.vn/giao-duc.rss)
Nghệ thuật - Sách (https://tieudung.kinhtedothi.vn/nghe-thuat-sach.rss)
Sao 24h (https://tieudung.kinhtedothi.vn/sao-24h.rss)
Nhạc - Phim (https://tieudung.kinhtedothi.vn/nhac-phim.rss)
Xe - Công nghệ (https://tieudung.kinhtedothi.vn/xe-cong-nghe.rss)
Ô tô - Xe máy (https://tieudung.kinhtedothi.vn/o-to-xe-may.rss)
Nhịp sống số (https://tieudung.kinhtedothi.vn/nhip-song-so.rss)
Tiêu Dùng TV (https://tieudung.kinhtedothi.vn/tieu-dung-tv.rss)