Thứ 5, 28/09/2023, 18:31 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Kỷ luật ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh vì nhiều sai phạm

Kỷ luật ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh vì nhiều sai phạm
(Tieudung.vn) - Do có nhiều sai phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản; trong công tác tổ chức cán bộ; trong thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nhà trường…; vi phạm Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”. Vì vậy, ông Hà Thanh Việt (Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) TP Hồ Chí Minh) bị kỷ luật.

Khiển trách về đảng, chuẩn bị kỷ luật về chính quyền

Mới đây vào ngày 21/2, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có thông báo số 102/TB-BGDĐT (thông báo 102 - PV) về việc “Xem xét xử lý kỷ luật công chức” đối với ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh.

Thông báo 102 của Bộ GD&ĐT, nêu: “Ngày 12/9/2019, Bộ GD&ĐT nhận được công văn số 792-CV/ĐUK ngày 10/9/2019 của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP Hồ Chí Minh về việc kết quả xử lý kỷ luật đảng đối với Đảng ủy Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh và các đồng chí đảng ủy viên có liên quan, kèm theo quyết định số 437-QĐ/ĐUK ngày 30/8/2019, thi hành kỷ luật ông Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh, với hình thức kỷ luật về Đảng: khiển trách.

Kỷ luật ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh vì nhiều sai phạm

Thông báo thể hiện ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh đã bị kỷ luật với hình thức “khiển trách” về đảng. Hiện đang chờ kỷ luật về chính quyền.

Lý do kỷ luật, do ông Hà Thanh Việt với vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã có khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý tài chính, tài sản thanh quyết toán chương trình “Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản trong giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức” (Chương trình nâng cao năng lực - PV); trong thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ; trong thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong nhà trường; đồng thời ông Hà Thanh Việt có khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu Đảng ủy về lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác cán bộ của trường; vi phạm mục đ khoản 1 điều 11, mục a khoản 1 điều 18 và mục a, c khoản 1 điều 29 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về “Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm”.

Tại thông báo số 102 của Bộ GD&ĐT, cũng nêu: “Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 2 Quy định 102-QĐ/TW và Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ GD&ĐT thông báo về việc thực hiện quy trình xem xét xử lý kỷ luật công chức đối với ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh. Thời hạn xử lý kỷ luật là 2 tháng, kể từ ngày ban hành thông báo này.

Sau khi thông báo 102 nêu trên được gửi, đến ngày 26/2 Bộ GD&ĐT tiếp tục ban hành công văn 553/BGDĐT-TCCB gửi Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh về việc “Tổ chức họp kiểm điểm công chức”.

Công văn 553, nêu: “Ngày 21/2, Bộ GD&ĐT có thông báo số 102/TB-BGDĐT, về việc xem xét xử lý kỷ luật công chức đối với ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh. Thời hạn xử lý kỷ luật là 2 tháng, kể từ ngày ban hành thông báo này. Thực hiện trình tự, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về việc xử lý kỷ luật đối với công chức, Bộ GD&ĐT đề nghị Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh tổ chức họp kiểm điểm công chức theo quy định tại điều 16 Nghị định 34/2011/NĐ-CP; gửi văn bản báo cáo, kèm biên bản họp, bản tự kiểm điểm của công chức về Bộ GD&ĐT (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 6/3”.

Chỉ với 1 “chương trình”, đã có hàng loạt vi phạm!

Như Chuyên trang Tieudung.vn của Báo Kinh tế và Đô thị, đã từng phản ánh loạt bài, chỉ riêng “Chương trình nâng cao năng lực”, ông Hà Thanh Việt cùng một số cá nhân đã gây ra hàng loạt sai phạm.

Kỷ luật ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh vì nhiều sai phạm

Nhiều sai phạm trong việc thực hiện cuốn sách này!

Theo đó, vào 15/8/2017 Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh lập tờ trình 766/TTr-CBQLGDHCM và Kế hoạch số 779/KH-CBQLGDHCM ngày 21/8/2017 (Kế hoạch 779 - PV), với mục đích xin Bộ GD&ĐT cấp kinh phí lên tới 600 triệu đồng phục vụ “Chương trình nâng cao năng lực” cho công chức, viên chức ngành giáo dục. Tuy nhiên, ngay trong năm 2017, Khoa Quản lý Giáo dục lại có tờ trình gửi Hiệu trưởng Trường là ông Hà Thanh Việt để điều chỉnh nội dung, kế hoạch của Chương trình là: Không tổ chức hội thảo, hội nghị mà chuyển sang hình thức “xin ý kiến chuyên gia”, và được ông Việt chấp thuận.

Trong Kế hoạch 779, khi xây dựng “Chương trình nâng cao năng lực”, có nội dung khảo sát, đánh giá nhu cầu. Và, Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh đã cử đoàn công tác đi khảo sát - đánh giá tại 10 tỉnh, TP (Gia Lai, Phú Yên, Đà Nẵng, Bình Định, Đăklăk, Quảng Nam, Cà Mau, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Kon Tum). Năm cán bộ của đoàn công tác, gồm: ông Phan Minh Phụng (Phó Hiệu trưởng), ông Vũ Đình Bảy (Trưởng khoa Tâm lý giáo dục kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn giáo dục), bà Lê Thị Thanh Loan (Phụ trách phòng Quản trị, vừa được chuyển qua làm Phó phòng Kế hoạch - Tài chính), bà Phạm Bích Thủy (Đảng ủy viên, Trưởng khoa Quản lý giáo dục), ông Phạm Đào Tiên (Phó Trưởng phòng Đào tạo, kiêm Giám đốc Trung tâm tin học và ngoại ngữ).

Nhưng thực tế cả 5 cán bộ có tên trên, không trực tiếp đi khảo sát, mà liên hệ với một trường đại học tại TP Hồ Chí Minh để lấy phiếu khảo sát nhu cầu từ các học viên đang theo học các lớp do trường này tổ chức và các sinh viên đang học tại trường này nhằm hợp thức hóa chứng từ, hồ sơ, và “hưởng lợi” số tiền 246,5 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, theo Kế hoạch 779 có nội dung “tổ chức hội thảo, hội nghị”, nhưng được điều chỉnh bằng việc lấy ý kiến các chuyên gia, để từ đây nhóm thực hiện “Chương trình nâng cao năng lực” thuận lợi trong việc làm khống chứng từ để quyết toán tiền ngân sách.

Ngoài ra, theo quy định phải tổ chức triển khai viết 14 chuyên đề (12 triệu đồng/chuyên đề) trong “Chương trình nâng cao năng lực”, nhưng nhóm trên đã lập khống hợp đồng, phiếu chi trong việc viết chuyên đề để thanh quyết toán số tiền 168 triệu đồng ngân sách. Trong đó, bà Thủy (5 chuyên đề, 60 triệu đồng), ông Phụng (3 chuyên đề, 36 triệu đồng), ông Bảy (4 chuyên đề, 48 triệu đồng ), bà Loan (2 chuyên đề, 24 triệu đồng).

Và việc tổ chức nghiệm thu chương trình cũng sai quy định. Để quyết toán 600 triệu đồng, phải có Biên bản nghiệm thu chương trình, tài liệu. Thế nhưng, thực tế việc nghiệm thu đã được lập hồ sơ khống (không có kế hoạch, không có khách mời, không có ngày - giờ tổ chức nghiệm thu, một chương trình lớn mà không thông báo, đăng tin,…).

Ngoài những hành vi nêu trên, nhóm thực hiện “Chương trình nâng cao năng lực” còn gian dối, giả mạo trong việc tổ chức lớp bồi dưỡng thể nghiệm, lập chứng từ khống để thanh toán chi phí mở lớp thể nghiệm. Theo đó, bằng cách “phù phép” để biến “Lớp cập nhật kiến thức quản lý tài chính, tài sản dành cho Chủ tài khoản và cán bộ kế toán trong trường học” tổ chức tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3 TP Đà Nẵng (là lớp dịch vụ, có thu học phí 1 triệu đồng/học viên, tổng kinh phí là 235 triệu đồng) thành lớp thể nghiệm của “Chương trình nâng cao năng lực”!

Đã có tiền lệ sai phạm, nhưng vẫn leo cao!

Còn đối với cá nhân ông Hà Thanh Việt, Hiệu trưởng Trường Cán bộ QLGD TP Hồ Chí Minh. Ngay từ khi còn làm Trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng – Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quy Nhơn, ông Việt cũng đã có hàng loạt sai phạm có dấu hiệu . Mặc dù Ban Thanh tra Nhân dân của Trường Đại học Quy Nhơn đã có “Báo cáo và kiến nghị” số 45/KN-TTND ngày 25/4/2013 và sau đó là “Báo cáo kết quả kiểm tra xác minh” ngày 21/1/2014, chỉ rõ những sai phạm của ông Hà Thanh Việt. Thế nhưng không hiểu vì sao, những sai phạm đó lại không bị xử lý, ngược lại ông Việt ngày càng… leo cao hơn!

Tags:
4.7 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Nhiều số điện thoại mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo bị nhà mạng thu hồi
(Tieudung.vn) Cục Thuế Hà Nội cho biết, trước sự gia tăng về hành vi lừa đảo trên không gian...
 
Bến thủy nội địa Du thuyền Bình Dương xây dựng không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, chính quyền bất lực?
(Tieudung.vn) Như báo Kinh tế Đô thị đưa tin, bến thủy nội địa Du thuyền Bình Dương tại...
 
Vụ án Thuduc house: Kỷ luật nhiều đảng viên của Cục thuế TP Hồ Chí Minh
(Tieudung.vn) Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Ủy...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Sáu 29/9/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Sáu 29/9/2023 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử vướng vào các...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 28/9/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Năm 28/9/2023 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ độc thân sẽ...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 27/9/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 27/9/2023 của 12 cung hoàng đạo: Chuyện tình cảm có chuyển...

Du lịch - Ẩm thực

Mỗi địa phương cần có sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng
(Tieudung.vn) Các chuyên gia cho rằng, để phát triển bền vững du lịch nông thôn tại Việt Nam, thì...
 
Festival Thu Hà Nội năm 2023: Cú hích cho du lịch Thủ đô
(Tieudung.vn) Với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, Festival Thu Hà Nội sẽ là cú hích cho ngành...
 
6 mẹo bảo quản củ cải trắng tươi ngon trong thời gian dài
(Tieudung.vn) Củ cải trắng là loại quả không những được sử dụng rất nhiều trong các món ăn mà...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.54237 sec| 919.289 kb