Thứ 3, 04/10/2022, 07:38 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Bộ Y tế chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại bệnh viện

Bộ Y tế chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị tại bệnh viện
(Tieudung.vn) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ, y tế các Bộ, ngành yêu cầu chấn chỉnh việc liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, đặt máy tại các cơ sở y tế công lập.

Bộ Y tế cho biết, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hóa các dịch vụ công nói chung và dịch vụ công trong lĩnh vực y tế nói riêng, trong thời gian vừa qua, nhiều cơ sở y tế đã thực hiện xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất, năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu đa dạng của các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà các cơ quan quản lý, cơ quan thanh tra, kiểm toán đã chỉ ra trong thời gian vừa qua.

Ảnh minh họa.

Để tăng cường và phát huy các mặt tích cực, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách xã hội hóa, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan quản lý y tế các Bộ ngành, Thủ trưởng các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, thuộc các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác xã hội hóa, khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; khắc phục ngay các hạn chế, thiếu sót, vi phạm mà các cơ quan quản lý, cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phát hiện chỉ ra và phải xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát các đề án liên doanh, liên kết đang thực hiện tại đơn vị, trường hợp chưa thực hiện đúng cần khẩn trương khắc phục. Đặc biệt cần rà soát phương án chi phí, mức thu, thời gian thu hồi vốn của các . Trường hợp thời gian thu hồi vốn nhanh hơn so với hợp đồng đã ký cần phải thương thảo để điều chỉnh thời gian hoặc dịch vụ cho phù hợp.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, do vậy, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị có nhu cầu đầu tư phải nghiên cứu kỹ và lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp, có hiệu quả nhất. Trường hợp thực hiện liên doanh, liên kết phải cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương trước khi thực hiện, đề án phải đầy đủ nội dung theo đúng quy định. Các đơn vị phải công khai hoặc thông báo chủ trương và một số thông tin cơ bản đề án liên doanh, liên kết để các đối tác và nhà đầu tư biết, tham gia.

Bộ Y tế lưu ý, trong trường hợp có nhiều đối tác tham gia phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn được đối tác đáp ứng yêu cầu trong việc tổ chức hoạt động dịch vụ và bảo đảm lợi ích cho đơn vị và người bệnh. Các đơn vị phải gửi Đề án báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo dõi, quản lý việc thực hiện.

Về việc đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt máy, do hình thức này chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể, hiện nay Bộ Y tế đang nghiên cứu để hướng dẫn khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế.

Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế, các đơn vị y tế trực thuộc Bộ, y tế các Bộ, ngành, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp y tế công lập nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc thuê, mượn tài sản theo quy định của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP; Nghị định số 04/2016/NĐ-CP; Thông tư số 23/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hoặc thực hiện đấu thầu cung ứng dịch vụ chiếu, chụp, xét nghiệm theo các quy định của Luật đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản, vật tư, hóa chất, test, kit phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thực hiện thì Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật; rà soát và không được có quy định hoặc bất kỳ cam kết nào với đơn vị trúng thầu về các điều khoản liên quan đến số lượng dịch vụ phải thực hiện tại đơn vị trong các hợp đồng để tránh lạm dụng sử dụng dịch vụ.

Bộ Y tế nêu rõ, khi các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng máy xã hội hóa để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh bảo hiểm y tế phải giải thích rõ cho người bệnh hiểu và đồng ý chi trả phần chi phí chênh lệch giữa mức giá dịch vụ kỹ thuật được Cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán và mức giá dịch vụ được quy định theo quy định về xã hội hóa. Trường hợp người bệnh bảo hiểm y tế không đồng ý sử dụng dịch vụ y tế từ máy xã hội hóa trong khi máy móc, thiết bị được đầu tư tư nguồn ngân sách bị hỏng hoặc chưa được đầu tư mua sắm thì cơ sở y tế phải chuyển người bệnh tới cơ sở y tế khác theo tuyến chuyên môn kỹ thuật để đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Tags:
4.4 27 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.77533 sec| 790.828 kb