Thứ 4, 05/10/2022, 18:36 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Cục BVTV ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón và thuốc BVTV nhập khẩu

Cục BVTV ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón và thuốc BVTV nhập khẩu
(Tieudung.vn) - Ngày 20/7, Cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) ban hành Quyết Định số: 1941QĐ-BVTV-KH và Quyết Định số: 1942/QĐ-BVTV-KH về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón nhập khẩu cho hai đơn vị tại TP Đà Nẵng.

Cụ thể: Cục BVTV ủy quyền cho Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert có trụ sở tại 21-22 B16, KĐC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu với các yêu cầu:

Cục BVTV ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón và thuốc BVTV nhập khẩu

Quyết Định số: 1942QĐ-BVTV-KH ủy quyền cho Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu

Trung tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy Vietcert phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo các quy định sau: Kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 (Nghị định 84/2019/NĐ-CP) của Chính phủ về quản lý phân bón; Các phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải được Cục BVTV chỉ định; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước về phân bón theo đúng thời gian quy định. Hồ sơ, trình tự kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 84/2019/NĐ-CP, hồ sơ có chỉ tiêu chất lượng chưa được chỉ định cho các phòng thử nghiệm trong nước qui định tại Mục c, Khoản 2 và hồ sơ miễn giảm kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu qui định tại Khoản 3 Điều này; Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu trong thời gian 3 tháng kể từ ngày lấy mẫu. Mẫu bảo quản phải có tem niêm phong và được lưu trữ trong điều kiện phù hợp để đảm bảo chất lượng phân bón; Chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục BVTV. Báo cáo định kỳ hàng tháng về Cục BVTV về tình hình và kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu. Thời gian gửi trước ngày 20 hàng tháng (số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng); Báo cáo ngay bằng văn bản về Cục BVTV đối với các trường hợp lô hàng không đạt yêu cầu nhập khẩu hoặc có nghi ngờ về mặt chất lượng, 7. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi hoặc có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng phân bón nhập khẩu phải báo cáo về Cục BVTV bằng văn bản để được hướng dẫn xử lý.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu, Cục BVTV ủy quyền cho Viện Năng suất Chất lượng Deming (Viện Deming) có trụ sở tại 21-22 B16, KĐC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu. Viện Deming chỉ được thực hiện kiểm tra nhà nước các loại thuốc BVTV có hoạt chất thuộc phạm vi chỉ định của Cục BVTV đối với phòng thử nghiệm của Viện Deming và các loại thuốc chỉ kiểm tra hồ sơ, hiện trạng lô hàng theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TTBNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc BVTV (Thông tư 21/2015/TTBNNPTNT).

Cục BVTV ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón và thuốc BVTV nhập khẩu

Quyết Định số: 1941QĐ-BVTV-KH ủy quyền cho Viện Năng suất Chất lượng Deming phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu

Theo đó, Viện Năng suất Chất lượng Deming phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu theo các quy định như: Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu theo quy định tại Điều 43 của Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT; Các phương pháp thử áp dụng để kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu phải được Cục BVTV chỉ định; Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước thuốc bảo vệ thực vật theo đúng thời gian quy định; Hồ sơ, trình tự thực hiện kiểm tra chất lượng thuốc BVTV theo quy định tại Điều 44 của Thông tư 21/2015/TT-BNNPTN;

Bảo quản mẫu kiểm tra chất lượng đối với thuốc BVTV nhập khẩu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày lấy mẫu. Mẫu bảo quản phải có tem niêm phong và được lưu trữ trong điều kiện phù hợp để đảm bảo chất lượng thuốc BVTV; Chịu sự kiểm tra, giám sát của Cục BVTV. Báo cáo định kỳ hàng tháng về Cục BVTV tình hình và kết quả kiểm tra nhà nước chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20 hàng tháng (số liệu chốt đến ngày 15 hàng tháng); Báo cáo ngay bằng văn bản về Cục BVTV đối với các trường hợp lỗ hàng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện nhập khẩu hoặc trong trường hợp có nghi ngờ về mặt chất lượng; Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi ảnh hưởng tới hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu hoặc có khó khăn vướng mắc liên quan tới công tác kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc BVTV nhập khẩu phải báo cáo về Cục BVTV để kịp thời xử lý.

Thời hạn ủy quyền của Cục BVTV đối với hai đơn vị trên là 1 năm (từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 20/7/2023).

Tags:
4.7 19 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.03608 sec| 791.266 kb