Thứ 3, 28/03/2023, 15:16 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Danh sách các địa phương mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á

Danh sách các địa phương mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á
(Tieudung.vn) - Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) đã trúng thầu cung cấp kit test phát hiện SARS-CoV-2 tại hàng loạt cơ quan y tế địa phương và các bệnh viện trên khắp cả nước.

Tại Sở Y tế Đồng Nai, từ ngày 26/7/2021 đến ngày 31/8/2021 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai đã gửi 49.693 ống mẫu xét nghiệm (bao gồm 19.093 ống mẫu đơn và 30.600 ống mẫu gộp) cho Công ty Việt Á thực hiện xét nghiệm bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR.

Ngày 7/9/2021 Sở Y tế và Công ty Việt Á đã ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng số 07092021/BBTLHĐ.SYT-VAS. Ngày 12/10/2021 Sở Y tế đã thực hiện Ủy nhiệm chi số UNC21VL/011 thanh toán cho Công ty Việt Á số tiền hơn 31,1 tỷ đồng.

Danh sách các địa phương mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai về việc mua kit test xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, ngày 20/12/2021.

Tại Sở Y tế Cà Mau, ngày 10/8/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu “Gói thấu số 2”: Dự toán mua vật tư, hóa chất và test nhanh xét nghiệm Covia-19, với tổng giá trị gói thầu hơn 5,4 tỷ đồng.

Đến ngày 6/9/2021, Công ty Việt Á tiếp tục trúng thầu “Gói thầu số 2”: Mua sắm hóa chất, test xét nghiệm, vật tư phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Y tế Cà Mau, với tổng giá trị gói thầu hơn 11,7 tỷ đồng.

Tại CDC Đồng Nai, Công ty Việt Á có tất cả 4 lần trúng thầu vào ngày 6/5/2020, 10/7/2020, 11/8/2020, 26/12/2020, với tổng số 2.475 test, đơn giá 509.250 đồng, tổng số tiền thanh toán là hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại CDC tỉnh Lâm Đồng, ngày 28/7/2021, có Quyết định số 457/QĐ-KSBT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 1": Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ tách chiết chân đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút SARS- CoY-2 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu trang thiết bị, sinh phẩm y tế phục vụ xét nghiệm phát hiện vi rút SARS-CoV-2 trong diễn biến mới.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Việt Á, sản phẩm cung cấp gồm 2 loại: Loại 1 là “iVAaRNA Extraction Kit P” (số lượng 1.728 test, 42.000 đồng/test); Loại 2 là “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit” (số lượng 1.728 test, 470.000 đồng/test). Tổng giá trị gói thầu 884.736.000 đồng.

Tại CDC Bình Dương, ngày 29/7/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn “Gói thầu số 6”: Mua sắm sinh phẩm, hoá chất, vặt tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19”, với tổng giá trị gói thầu 4,7 tỷ đồng, số lượng 10.000 test (96 test/hộp), đơn giá 470.000 đồng/test.

Tại CDC Kiên Giang, ngày 14/8/2020, CDC tỉnh này đã ra Quyết định số 245/QĐ-KSBT, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm sinh phẩm, hoá chất y dụng cụ, vật tư y tế xét nghiệm Covid-19. Trong đó, Công ty Việt Á trúng thầu 16 bộ “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR plus Kit” gồm 50 test/bộ, đơn giá 26.250.000 đồng, tổng tiền 420.000.000 đồng.

Tại CDC Đà Nẵng, ngày17/12/2020, với Quyết định số 847/QĐ/TTKSBT, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sinh phẩm để thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2, Công ty Việt Á đã trúng thầu sản phẩm “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR plus Kit” 50 bộ (50 test/bộ), đơn giá 26.250.000 đồng. Và sản phẩm “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit” 12 bộ, gồm 600 test (50 test/bộ), đơn giá hơn 509.258 đồng/test. Tổng giá trị gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại CDC Nghệ An, ngày 13/8/2020, thông qua Quyết định số 961/QĐ-KSBT, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm sinh phẩm, vật tư tiêu hao, môi trường vận chuyển vi rút phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19, CDC tỉnh này đã trao quyết định trúng thầu cho Liên danh nhà thầu Việt Á – Vật tư y tế Việt Nam (gồm Công ty Việt Á và Công ty Cổ phần cung cấp vật tư thiết bị y tế Việt Nam). Tổng giá trị gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại CDC Hà Giang, theo Quyết định số 280/QĐ-KSBT, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 1": Mua sinh phẩm xét nghiệm RT-PCR phục vụ thu dịch vụ xét nghiệm Covid-19, ký ngày 2/11/2021, thì Công ty Việt Á đã trúng gói thầu hơn 1,9 tỷ đồng cho 2 sản phẩm gồm: Kít xét nghiệm phát hiện Covid với số lượng 4.800 test (đơn giá 367.500 đồng); Tách chiết tay cũng 4.800 test (đơn giá 42.000 đồng).

Danh sách các địa phương mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á

Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam được Công ty Việt Á cung cấp - Ảnh: Bộ Khoa học và .

Tại CDC Nghệ An, Công ty Việt Á trúng 2 gói chỉ định thầu rút gọn (theo đơn giá cố định) thuộc "Gói thầu số 5": Mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế xét nghiệm Covid-19 khẩn cấp (đợt 2) vào ngày 31/10/2021, với trị giá gói thầu hơn 13 tỷ đồng.

Tại CDC Kon Tum, ngày 24/5/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn (theo đơn giá cố định) Mua kít (sinh phẩm) xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 năm 2021, với tổng giá trị gói thầu hơn 3 tỷ đồng.

Đến ngày, 5/8/2021, Công ty Việt Á tiếp tục trúng chỉ định thầu rút gọn trọn gói: Mua kit (sinh phẩm) xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, với tổng giá trị gói thầu hơn 3,2 tỷ đồng.

Vẫn là chỉ định thầu rút gọn trọn gói, ngày 7/10/2021, Công ty Việt Á trúng gói thầu: Mua sinh phẩm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 của CDC tỉnh Kon Tum, với trị giá gói thầu 493.920.000 đồng.

Tại CDC tỉnh Quảng Ngãi, ngày 1/7/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn trọn gói thầu: Mua sắm cấp bách hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 năm 2021 của CDC tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, sản phẩm trúng thầu là “LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit”, với tổng giá trị gói thầu hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại CDC tỉnh Nam Định, ngày 3/3/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua sinh phẩm, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 18/6/2021, Công ty Việt Á trúng tiếp chỉ định thầu rút gọn gói thầu trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Và ngày 17/9/2021, gói thầu trị giá 704.000.000 đồng.

Đến ngày 22/11/2021, vẫn là Công ty Việt Á trúng gói thầu mới trị giá hơn 2,4 tỷ đồng.

Tại đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), Công ty Việt Á có 4 lần trúng thầu vào ngày 7/7/2020, 28/8/2020, 24/9/2020, 30/9/2020, với tổng số 3.200 test, đơn giá 509.250 đồng, tổng số tiền thanh toán là hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty Việt Á trúng thầu 1 lần với 2 mặt hàng vào ngày 13/5/2020, với 4 hộp mỗi hộp 50 test, tổng 200 test, đơn giá 509.250 đồng (1 hộp có giá test 525.000 đồng), tổng số tiền thanh toán là 102.637.500 đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, vào ngày 22/6/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu “Gói thầu số 2”: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, với tổng giá trị gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong đó, sản phẩm “iVAaRNA Extraction Kit P” có số lượng 1000 test, và sản phẩm “LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit” số lượng 3000 test, giá trúng thầu 509.250 đồng (96 test/bộ).

Đến ngày 19/8/2021, cũng tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, Công ty Việt Á tiếp tục trúng chỉ định thầu “Gói thầu số 1”: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 (đợt 1), sản phẩm “LightPower iVASARS-CoV-2 1stRT-rPCR Kit”, số lượng 200.000 test, đơn giá 470.000 đồng/test. Tổng giá trị gói thầu 94 tỷ đồng.

Danh sách các địa phương mua kit test Covid-19 của Công ty Việt Á

Nhiều tỉnh mua kit xét nghiệm Việt Á giá 470.000 đồng mỗi bộ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Long An, ngày 28/9/2021, bệnh viện này đã ban hành Quyết định số 4681/QĐ-BVĐKLA, về việc phê duyệt cho Công ty Việt Á trúng thầu gói thầu: Bộ kit PCR Realtime, với tổng số mặt hàng trúng thầu là 1 mặt hàng, và tổng giá trị gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, ngày 22/12/2020, bằng việc ban hành Quyết định số 3451/QĐ/PSHN-VTKT, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp gói thầu số 51: Hoá chất xét nghiệm SARS-CoV-2 trên máy Realtime PCR, bệnh viện này đã chấp thuận cho Công ty Việt Á trúng gói thầu trị giá 525.000.000 đồng, với một sản phẩm duy nhất là “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR plus Kit”, gồm 20 bộ (50 test/bộ), đơn giá 26.250.000 đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì, ngày 29/9/2021, bệnh viện ban hành Quyết định số 661/QĐ-BVBV, về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu "Gói thầu số 1": Hoá chất xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR đợt 6 năm 2021 (thuộc dự toán: mua sắm hoá chất, vật tư xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đợt 6 năm 2021).

Với hình thức chỉ định thầu rút gọn, Công ty Việt Á với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng. Trong đó, sản phẩm Bộ trang thiết bị y tế chuẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS-CoV-2) là 9.600 test (đơn giá 367.5000 đồng); và sản phẩm Hoá chất tách chiết RNA, cũng 9.600 test (đơn giá 31.500 đồng).

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, ngày 12/2/202, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua sắm sinh phẩm, hóa chất phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT- PCR (đợt 2, năm 2021), với tổng giá trị hơn 15,9 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, ngày 27/8/2021, theo Quyết định số 918/QĐ-BV, Công ty Việt Á cung cấp cho bệnh viện này 10.000 test kit xét nghiệm phát hiện Covid-19 (đơn giá 470.000 đồng), và 10.000 test tách chiết tay (đơn giá 42.000 đồng). Tổng giá trị gói thầu hơn 5,1 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, ngày 6/12/2021, bệnh viện này đã ban hành Quyết định số 1003/QĐ-BVĐK, về việc phê duyệt cho Liên danh Công ty Việt Á và Công ty Cổ phần Dược liệu và Công nghệ y tế Đông Tây trúng thầu gói thầu mua sắm xét nghiệm và hoá chất, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch SARS-CoV-2 tại Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, với tổng trị giá gói thầu hơn 4,9 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ, ngày 21/8/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu “Gói thấu số 1”: Mua sắm sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 và Kít tách chiết RNA, với tổng giá trị gói thầu hơn 2,3 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, ngày 9/8/2021, Công ty Việt Á trúng gói chỉ định thầu (theo đơn giá cố định) tại gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm theo máy, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 năm 2021, với tổng giá trị hơn 4,6 tỷ đồng.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, ngày 12/6/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn: Mua sắm vật tư tiêu hao thiết yếu, y dụng cụ phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại khu điều trị 400 giường của Bệnh viện đa khoa tỉnh này, với tổng giá trị gói thầu hơn 16,5 tỷ đồng. Sản phẩm trúng thầu là sinh phẩm chạy Real time PCR (Kit phát hiện SARS-CoV-2) (Việt Á/ Việt Nam), số lượng 45.000, đơn giá 367.500 đồng.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, ngày 15/9/2021, Công ty Việt Á trúng chỉ định thầu rút gọn gói thầu: Mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 năm 2021 (Đợt 2), với trị giá gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng.

Tags:
2 1 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tỷ giá

Pháp luật

Xử lý nghiêm hành vi kinh doanh xăng dầu giả, kém chất lượng
(Tieudung.vn) Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản yêu cầu tăng cường...
 
Cảnh báo: Xuất hiện chiêu lừa học sinh ''ba con bị tai nạn'' tại TP Hồ Chí Minh
(Tieudung.vn) Một nam sinh Trường THPT Phú Nhuận vừa gặp phải màn lừa đảo "Ba con bị tai nạn...
 
Bộ Công an khuyến cáo rủi ro khi xách hộ hàng hóa tại sân bay
(Tieudung.vn) Bộ Công an mới đưa ra khuyến cáo người dân khi xách hành lý hộ người lạ có...

Muôn màu

TP Hồ Chí Minh: Nồi cháo từ thiện mang yêu thương đến với bệnh nhân nghèo
(Tieudung.vn) Ngày 26/3 vừa qua, nhóm thiện nguyện Thiên đường Ánh Sáng đã tổ chức nấu và phát hơn...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 28/3/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 28/3/2023 của 12 cung hoàng đạo: Vận tình duyên rất tốt,...
 
Người trẻ thanh lọc cơ thể để chuẩn bị lên Outfit đón hè
(Tieudung.vn) Không dừng lại ở những item thời trang sang chảnh, outfit chất lừ cùng hội bạn thân, giới...

Du lịch - Ẩm thực

Phú Quốc United Center khai hội chuỗi sự kiện đỉnh cao chào mừng kỷ niệm 2 năm trở thành “điểm đến mới của thế giới”
(Tieudung.vn) Chào mừng kỷ niệm 2 năm khai trương, đặt dấu ấn kiến tạo “điểm đến mới của thế...
 
Bình Thuận: Có hơn 200 hoạt động du lịch đặc sắc phục vụ du khách
(Tieudung.vn) Tối 25/3/2023, tại TP biển Phan Thiết tươi đẹp và mến khách, tỉnh Bình Thuận phối hợp với...
 
Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023: Thu hút du khách đến với Thủ đô
(Tieudung.vn) Với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch”, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2023...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
3.61777 sec| 921.609 kb