Thứ 5, 05/10/2023, 03:00 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Chủ tịch TP Phan Rang – Tháp Chàm quyết “bất tuân” QĐ 122 của Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận?

Chủ tịch TP Phan Rang – Tháp Chàm quyết “bất tuân” QĐ 122 của Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận?
(Tieudung.vn) - Ngày 31/12/2019, Tieudung.vn có bài viết phản ánh việc bà Nguyễn Thị Thanh Hằng không còn đủ tiêu chuẩn để tiếp tục giữ chức hiệu trưởng tại trường tiểu học Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. Nhưng chỉ bằng một thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm Bùi Văn Phú, đến nay bà Hằng vẫn đương chức hiệu trưởng tại ngôi trường này…

Ngày 07/11/2017 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định 122/2017/QĐ-UBND nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu, sắp xếp lại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị  ngày 17/4/2015 thông qua việc thực hiện Quy định 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Mô tả ảnh
Điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định 122.

Để đánh giá, phân loại cán bộ công chức, Quyết định 122 đưa ra bốn tiêu chí: (1) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (2) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; (3) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; (4) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định 122 quy định: Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác hoặc thực hiện tinh giản biên chế theo điểm đ khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP (nếu không thể bố trí việc làm khác phù hợp); Trường hợp, công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết thôi việc…

Theo tiêu chí đánh giá này, tại Công văn 3505/UBND-VXNV ngày 16/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phan Rang – Tháp Chàm thì năm học 2017-2018, hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Hải, Nguyễn Thị Thanh Hằng được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực. Và năm học 2018-2019, hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Hằng là công chức lãnh đạo không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy về nguyên tắc, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng không còn đủ tiêu chuẩn để tiếp tục giữ chức hiệu trưởng tại trường tiểu học Mỹ Hải, TP. Phan Rang - Tháp Chàm.

Mô tả ảnh
Với Thông báo này, Chủ tịch TP Phan Rang- Tháp Chàm có “qua mặt” Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trong việc xử lý Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Hải?

Thế nhưng, Thông báo 611/TB-UBND ngày 04/12/2019 của Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm do Chủ tịch Bùi Văn Phú ký ban hành, thì riêng trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Hằng hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Hải lại được thông báo là chưa đánh giá xếp loại. Lý do là bà Hằng đang có đơn khiếu kiện về quyết định kỷ luật.

Dư luận cho rằng, Thông báo 611/TB-UBND của Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm,  là cách “thoát ly” bà Hằng khỏi quy định xử lý tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quyết định 122/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Do vậy mà đến nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng vẫn đương chức hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Hải (?).

Ngày 2/1/2010, PV báo Kinh tế và Đô thị có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm để làm rõ vấn đề này… và ông Phú hẹn 10 ngày sau sẽ trả lời những nội dung mà PV đã hỏi.

Mô tả ảnh
Chủ tịch TP Phan Rang- Tháp Chàm liệu một lần nữa “qua mặt” Quyết định 122 của Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trong việc xử lý hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Hải khi ra Thông báo cải chính số 42 này!
Tại buổi làm việc, PV đặt câu hỏi tại sao đến giờ này trường hợp của Hiệu trưởng Trường TH Mỹ Hải lại chưa được đánh giá xếp loại cho năm học 2018 - 2019 theo quy định? Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm Bùi Văn Phú trả lời, đến nay vẫn chưa hết thời hạn đánh giá xếp loại. PV hỏi tiếp, việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục dựa theo năm học, mà năm học 2018 – 2019 đã kết thúc gần nửa năm nay và đã được UBND tỉnh đánh giá từ tháng 8/2019, ông nghĩ sao? Ông Phú ngập ngừng rồi quay qua hỏi các cộng sự của mình (gồm: Phó chánh Thanh tra, Trưởng phòng Giáo dục và Trưởng phòng Nội vụ của TP Phan Rang – Tháp Chàm) về câu hỏi của PV nêu… rồi sau đó ông Phú “ậm ừ (?!)” và hẹn 10 ngày sau sẽ phản hồi nội dung bài báo!

Đến ngày 9/1/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm Bùi Văn Phú đã ban hành văn bản số 42/UBND-GD để đính chính Thông báo 611/ TB-UBND do chính Chủ tịch Phú đã ký trước đó, nếu tại Thông báo 611/ TB-UBND, trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Hằng chưa đánh giá xếp loại (năm học 2018 - 2019), thì nay Văn bản đính chính số 42/UBND-GD đã đánh giá xếp loại bà Nguyễn Thị Thanh Hằng không hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa ra quyết định miễn nhiệm (theo QĐ 122 - PV), vì bà Hằng có đơn khiếu kiện về quyết định kỷ luật.

Chủ tịch TP Phan Rang- Tháp Chàm liệu một lần nữa “qua mặt” Quyết định 122 của Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trong việc xử lý hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Hải?

Nguyên tắc của hoạt động hành chính là mệnh lệnh - chấp hành. Theo nguyên tắc này, bà Hằng vẫn phải chấp hành khi có quyết định kỷ luật trong quá trình khiếu nại. Pháp luật về khiếu nại vẫn đang dành cho bà Hằng 2 lần khiếu nại quyết định kỷ luật này. Trường hợp các quyết định giải quyết khiếu nại mà bà Hằng cho là chưa thỏa đáng thì bà vẫn có một quyền khác là Khiếu kiện quyết định kỷ luật ra tòa án hành chính.

Thế nhưng,  Văn bản số 42/UBND-GD đính chính Thông báo 611/ TB-UBND viện dẫn lý do chưa ra quyết định miễn nhiệm vì bà Hằng đang có đơn khiếu kiện về quyết định kỷ luật (?). Lập luận này tại Văn bản số 42/UBND-GD của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm Bùi Văn Phú như vậy là chưa thỏa đáng, nếu không nói là “bất tuân” QĐ 122 của Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận?

Chủ tịch TP Phan Rang- Tháp Chàm có “qua mặt” Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trong việc xử lý Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Hải?
Chủ tịch TP Phan Rang- Tháp Chàm có “qua mặt” Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận trong việc xử lý Hiệu trưởng Trường tiểu học Mỹ Hải?
(Tieudung.vn) - Dư luận đang chờ câu trả lời chính thức từ Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm và Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Phan Rang – Tháp Chàm Bùi Văn Phú vì sao chưa đánh giá xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học Mỹ Hải Nguyễn Thị Thanh Hằng
Tags:
3.8 9 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tỷ giá

Pháp luật

Vụ Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam vay tiền tỷ của phụ huynh: Cần xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ xấu!
(Tieudung.vn) Nhận định Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam ký hợp đồng vay vốn hàng chục tỷ đồng của...
 
TP Hồ Chí Minh: Bé 6 tuổi tử vong sau đêm Trung thu
(Tieudung.vn) Tối ngày 2/10, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ...
 
Tiếp bài dự án khu dân cư An Sương: HDTC lấy 20.000m2 đất công viên cho tư nhân mượn kinh doanh
(Tieudung.vn) Nếu như Công ty HDTC chủ đầu tư dự án Khu dân cư An Sương thừa nhận...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 5/10/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Năm 5/10/2023 của 12 cung hoàng đạo: Xử Nữ nhận ra có...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 4/10/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 4/10/2023 của 12 cung hoàng đạo: Tài chính luôn là vấn...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 3/10/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 3/10/2023 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử đang cảm thấy...

Du lịch - Ẩm thực

Khai mạc Festival Lễ hội Thu Hà Nội 2023
(Tieudung.vn) Tối 29/9, tại không gian đi bộ Hoàn Kiếm, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du...
 
Nhiều địa phương tổ chức Tết Trung thu ngoài trời cho thiếu nhi
(Tieudung.vn) Nhờ trời không mưa, nên vào đêm Trung thu (nhằm ngày Rằm tháng 8) ngày 29/9/2023, nhiều địa...
 
Hà Nội đón 3,2 triệu lượt khách quốc tế, vượt chỉ tiêu đề ra
(Tieudung.vn) Ngày 28/9, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, trong tháng 9/2023, ngành du lịch Hà Nội đã...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
2.89933 sec| 891.094 kb