Thứ 3, 06/06/2023, 19:46 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018
(Tieudung.vn) - Hàng loạt chính sách mới như: Tăng trợ cấp với người có công; Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế; Xếp lương cho giáo viên dự bị đại học... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Hàng loạt chính sách mới dưới đây sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế

Ngày 06/06/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Nghị định này đã bỏ quy định học sinh Việt Nam dưới 05 tuổi không được học các chương trình đào tạo nước ngoài trước đây. Thay vào đó, Nghị định này chỉ yêu cầu số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh.

Cũng theo Nghị định này, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất.

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế.

Trong khi đó, thời hạn hoạt động của liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quá 05 năm, kể từ ngày phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm và không quá thời hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Biểu phí thẩm định đánh giá tác động môi trường

Ngày 25/06/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan Trung ương thực hiện thẩm định.

Biểu mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tùy mức vốn đầu tư. Cụ thể:

- Với công trình dân dụng: Từ 8 - 84 triệu đồng

- Với dự án hạ tầng kỹ thuật: Từ 8,6 - 86 triệu đồng

- Với dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi: Từ 8,8 - 88 triệu đồng

- Với dự án giao thông: Từ 9,2 - 92 triệu đồng

- Với dự án công nghiệp: Từ 9,6 - 96 triệu đồng

- Với dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các dự án khác: Từ 6 - 61 triệu đồng.

Tổ chức thu phí nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/08/2018.

Các điều kiện về kinh doanh khí

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018 trong đó nêu rõ điều kiện kinh doanh khí với thương nhân xuất nhập khẩu khí qua cầu cảng hoặc đường ống ngoài.

Các thương nhân muốn sản xuất, chế biến khí cũng cần đáp ứng các điều kiện như doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; có bồn chứa khí an toàn; đủ điều kiện về phòng - chữa cháy theo quy định…

Với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống, còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng - chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Các thương nhân pha chế khí phải có phòng thử nghiệm chất lượng khí hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 1 năm với tổ chức đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phải đăng ký cơ sở pha chế với Bộ Khoa học và .

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018.

 Tiêu chuẩn mới với viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ LĐTBXH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp nhưng phải đảm bảo 4 tiêu chuẩn chung sau:

- Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp...

- Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của ngành.

- Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

- Có phẩm chất, đạo đức tốt; đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn và nghiệp vụ; có đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; có lý lịch rõ ràng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

Nhiều hỗ trợ cho liên kết nông nghiệp

Từ 20/8, Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chính thức có hiệu lực. Đối tượng áp dụng Nghị định gồm nông dân, các cá nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp...

Khi liên kết, các đối tượng có thể được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí xây dựng liên kết (tối đa không quá 300 triệu đồng). Nhà nước cũng hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị, xây dựng nhà xưởng, bến bãi phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (tổng hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng). Ngoài ra, các đối tượng cũng có thể được hỗ trợ về khuyến nông, đào tạo, tập huấn, giống, vật tư…

Để được nhận hỗ trợ, các bên tham gia liên kết phải đáp ứng điều kiện như phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế của địa phương; có giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn , bảo vệ môi trường… Liên kết phải đảm bảo ổn định trong thời gian cụ thể tùy chu kỳ nuôi trồng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 20/8/2018.

Phát hiện tôm bơm tạp chất phải lập biên bản tại chỗ

Ngày 10/7/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm. Trường hợp tổ chức kiểm tra theo Đoàn, khi phát hiện vi phạm về tạp chất hoặc kết quả kiểm tra tại chỗ kết luận lm có tạp chất, Trưởng đoàn kiểm tra phải lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền. Đồng thời, niêm phong tang vật phương tiện vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo Thủ trưởng cơ quan kiểm tra để ban hành quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi niêm phong.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/8/2018.

Ban Thi đua – Khen thưởng có tư cách pháp nhân

Từ 30/8, Quyết định số 29/2018/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (TĐKT TƯ) chính thức có hiệu lực. Theo Quyết định, Ban TĐKT TƯ là là cơ quan tương đương Tổng cục trực thuộc Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng.

Ban TĐKT TƯ là cơ quan có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Cơ cấu tổ chức Ban gồm Vụ Nghiên cứu - Tổng hợp; Vụ Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, đoàn thể ở trung ương; Vụ Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Vụ Tổ chức cán bộ; Văn phòng; Vụ Pháp chế - Thanh tra; Tạp chí Thi đua, Khen thưởng; Trung tâm Tin học.
Ban TĐKT TƯ có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban; Trưởng ban do 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm nhiệm.

Hàng loạt chính sách mới như: Bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế, tăng trợ cấp với người có công, điều chỉnh trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc, nhiều hỗ trợ cho liên kết nông nghiệp... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Xếp lương cho giáo viên dự bị đại học

Từ 1/8, Thông tư số 07/2018 do Bộ Nội vụ ban hành về quy định bổ nhiệm và xếp lương giáo viên dự bị đại học sẽ có hiệu lực. Thông tư này áp dụng với viên chức là giáo viên đang làm công tác giảng dạy tại các trường dự bị đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

Xếp lương cho giáo viên dự bị đại học.

Thông tư quy định, chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học hạng I được áp dụng hệ số lương từ 4,40 đến 6,78; hạng II được áp dụng hệ số lương từ hệ số lương 4,00 đến 6,38; giáo viên hạng III được áp dụng hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Thông tư này có hiệu lực từ 1/8/2018.

Điều chỉnh trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc

Từ 15/8, Thông tư số 08/2018/TT-BNV  sẽ có hiệu lực và hướng dẫn cụ thể việc thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng với cán bộ xã đã nghỉ việc theo các quyết định liên quan trong các năm 1975 và 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo thông tư, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được nhận trợ cấp 1.974.000 đồng/tháng. Cán bộ nguyên là Phó bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã được hưởng 1.910.000 đồng/tháng; các chức danh còn lại hưởng 1.768.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/8/2018.

Tăng mức trợ cấp cho người có công

Ngày 12/7/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp với những người có công với Cách mạng. Theo đó, từ 1/7/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp là 1.515.000 đồng, thay cho mức 1.417.000 đồng trước đây.

Như vậy, mức trợ cấp tiền đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 1.515.000 đồng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng; bệnh binh được hưởng trợ cấp từ 1.581.000-3.859.000 đồng; riêng bệnh binh bị suy giảm từ 81% trở lên được hưởng thêm mức phụ cấp từ 760.000-1.515.000 đồng/tháng. 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 27/8/2018.

Thêm nhiều hỗ trợ với công chức, viên chức tại Hà Nội

Nghị quyết số 04/2018/NQ - HĐNT có hiệu lực từ 1/8/2018 đến hết ngày 31/12/2020 quy định về việc ban hành nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội. Theo nghị quyết công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ 2.780.000 đồng/người/tháng nếu có trình độ đại học trở lên hoặc 2.085.000 đồng/người/tháng nếu có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

Những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018

HĐND TP Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. 

Nghị quyết cũng quy định sẽ chi hỗ trợ ban đầu cho cán bộ bị thương, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) là 2.000.000 đồng/người. Chi hỗ trợ ban đầu cho gia đình cán bộ hy sinh đang làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT là 5.000.000 đồng/người; chi hoạt động kiểm tra, giám sát về TTATGT là 100.000 đồng/người/ca (04 giờ trở lên); chi bồi dưỡng cán bộ Thanh tra giao thông 1.000.000 đồng/người/tháng; bồi dưỡng thành viên của Ban An toàn giao thông Thành phố 700.000 đồng/người/tháng…

Tags:
3.8 21 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Trả hồ sơ, làm rõ vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng
(Tieudung.vn) Ngày 1/6, TAND TP Hồ Chí Minh có quyết định trả hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương...
 
Tạm giữ bảo mẫu bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội
(Tieudung.vn) Tối 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, công an phường đang...
 
Tuyên án cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng 5 năm tù
(Tieudung.vn) Chiều ngày 31/5, HĐXX tuyên phạt Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 7/6/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 7/6/2023 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải có thể rất...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 6/6/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 6/6/2023 của 12 cung hoàng đạo: Vận trình tình duyên của...
 
Phiên chợ tình Tây Bắc, tục “cướp vợ” của người H’Mông…tái hiện tại VinWonders Nam Hội An
(Tieudung.vn) Lễ cưới của người Dao đỏ, tục “cướp vợ” của người H’Mông hay phiên chợ tình Tây Bắc…...

Du lịch - Ẩm thực

Phiên chợ tình Tây Bắc, tục “cướp vợ” của người H’Mông…tái hiện tại VinWonders Nam Hội An
(Tieudung.vn) Lễ cưới của người Dao đỏ, tục “cướp vợ” của người H’Mông hay phiên chợ tình Tây Bắc…...
 
Festival Biển Nha Trang 2023: Gần 100 gian hàng ẩm thực phục vụ du khách
(Tieudung.vn) Nằm trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa 2023, lễ hội ẩm thực Biển Nha...
 
Ra mắt lễ hội WonderFest - Điểm nhấn mới cho du lịch Việt Nam
(Tieudung.vn) Mới đây, ngày 31/05/2023, VinWonders công bố ra mắt lễ hội WonderFest chuỗi sự kiện du lịch...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.93899 sec| 933.789 kb