Thứ 5, 08/06/2023, 12:03 PM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Huyện Bình Chánh, TP HCM: “Ăn” nhiều đất công và hơn chục tỷ đồng tiền nông thôn mới

Huyện Bình Chánh, TP HCM: “Ăn” nhiều đất công và hơn chục tỷ đồng tiền nông thôn mới
(Tieudung.vn) - Thanh tra TP Hồ Chí Minh vừa có kết luật thanh tra (KLTT) đối với UBND huyện Bình Chánh thời kỳ năm 2017, năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019. Theo đó, tại địa phương này xảy ra hàng loạt sai phạm.

Quản lý 763 mặt bằng nhà, đất nhưng chỉ khai 378 địa chỉ

Cụ thể, trong việc quản lý, sử dụng mặt bằng nhà, đất, bản KLTT nêu: “Qua tự rà soát của huyện, hiện nay có tổng số 763 địa chỉ nhà, đất nhưng thời điểm năm 2008 huyện chỉ tham mưu UBND TP phê duyệt phương án xử lý tổng thể nhà đất đối với 378 địa chỉ! Báo cáo trùng 100 địa chỉ nhà, đất đã được UBND TP phê duyệt cho Thanh tra Bộ Tài chính năm 2010, dẫn đến Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu huyện phải kê khai bổ sung 258 địa chỉ, nhưng thực tế số địa chỉ phải kê khai bổ sung theo chỉ đạo của Thanh tra Bộ Tài chính là 160 địa chỉ (trong đó có 1 trường hợp tách ra làm 3 địa chỉ)”.

Huyện Bình Chánh, TP HCM: “Ăn” nhiều đất công và hơn chục tỷ đồng tiền nông thôn mới

Một trong nhiều sai phạm tại UBND huyện Bình Chánh được Thanh tra TP Hồ Chí Minh nêu trong kết luận.

Theo quy định của UBND TP Hồ Chí Minh, đối với phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo kế hoạch số 2123/KH-UBND ngày 15/5/2018 của UBND TP về việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà đất, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, phải hoàn thành trong năm 201 8. Thế nhưng, đến nay UBND huyện Bình Chánh… vẫn chưa trình phương án! Chỉ qua kiểm tra 25 địa chỉ nhà, đất nhưng Thanh tra TP phát hiện có tới 6 địa chỉ không sử dụng hiệu quả, không đúng mục đích được giao. Đó là: Khu Văn hóa liên xã tại xã Tân Nhựt (người dân vào xây công trình tạm); Trung tâm VH - TDTT huyện cho thuê 7 mặt bằng không đấu giá và không xin ý kiến của UBND TP (từ 1/1/2017 đến 30/9/2019 hơn 939 triệu đồng), hoặc để trống, không sử dụng; Trường Mầm non Hoa hồng – Tuổi thơ 8; Ban Nhân dân ấp 1 (xã Tân Nhựt); Thửa đất số 102 tờ bản đồ số 10 tại ấp 6 xã Hưng Long và một phần thửa đất số 92 tờ bản đồ số 7 ấp 2 xã Phạm Văn Hai.

Chỉ mới tinh giản biên chế được… 4 người/228 người

Đối với việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, kết luận của Thanh tra TP, khẳng định: “UBND huyện Bình Chánh chưa đảm bảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huyện (1 trường hợp), chưa đảm bảo tiêu chuẩn về chức danh đối với Trưởng các đơn vị sự nghiệp (1 trường hợp), chưa đảm bảo theo quy định về thời gian bổ nhiệm (1 trường hợp). Ngoài ra, UBND huyện Bình Chánh cũng không lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi, đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác khi ban hành kế hoạch chuyển đồi vị trí công tác hàng năm. Có 8 trường hợp chuyển đổi vị trí công tác trong nội bộ đơn vị không ban hành quyết định điều động, bố trí cán bộ, công chức, viên chức (năm 2017: có 6 trường hợp, năm 2018 là 2 trường hợp).

Đặc biệt, việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đã được UBND TP phê duyệt chưa đạt kế hoạch, không đảm bảo số lượng tinh giản biên chế theo đề án (từ năm 2017 đến tháng 11/2019, theo đề án phải tinh giản biên chế 228 người, nhưng thực tế chỉ tinh giản… 4 người).

Về việc kê khai tài sản, thu nhập, Thanh tra TP cũng chỉ ra: Kê khai tổng thu nhập thấp hơn thực tế, không kê khai biến động và giải trình tăng, giảm tài sản; Không kê khai cụ thể về thu nhập thực tế của vợ, chồng và các khoản thu nhập khác; Không kê khai về chi tiết nhà ở, đất (nguồn gốc nhà ở, đất, số giấy chứng nhận quyền sở hữu, nơi cấp, thời gian mua, thiếu thông tin số thửa, tờ bản đồ) và biến động của nhà ở; Người nhận kê khai chưa ký nhận vào bản kê khai và ký từng trang theo quy định.

Về việc thực hiện Đề án nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015, KLTT nêu: “Việc thực hiện Đề án NTM giai đoạn 2010-2015, đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn 5 công trình chưa nghiệm thu đưa vào sử dụng, 13 công trình đang lập thủ tục quyết toán. Chậm thực hiện chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liến với đất đối với các hộ dân hiến đất làm đường và công tác hỗ trợ kinh phí tháo dỡ, di dời vật kiến trúc tại 4 công trình giao thông. Việc khảo sát các công trình để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng chưa chặt chẽ, dẫn đến phải cắt giảm khỏi danh mục thực hiện 31 công trình.

Huyện Bình Chánh, TP HCM: “Ăn” nhiều đất công và hơn chục tỷ đồng tiền nông thôn mới

Sai phạm tại UBND huyện Bình Chánh được Thanh tra TP Hồ Chí Minh nêu trong kết luận

Có dấu hiệu chiếm dụng hơn 10,1 tỷ đồng ngân sách

Đặc biệt, đối với số tiền hơn 10,1 tỷ đồng là kinh phí thực hiện Đề án NTM giai đoạn 2010-2015, bản KLTT, khẳng định: UBND huyện Bình Chánh sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí nguồn kinh phí ngân sách được phân cấp, có dấu hiệu chiếm dụng ngân sách TP. Ngày 8/11/2019, Thanh tra TP đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 10,1 tỷ đồng nêu trên để nộp vào ngân sách tạm giữ của Thanh tra TP, nhưng đến nay UBND huyện Bình Chánh vẫn không thực hiện!

Ngoài những sai phạm nêu trên, theo Thanh tra TP Hồ Chí Minh thì UBND huyện Bình Chánh chưa quan tâm tuyên truyền công tác phòng, chống tham nhũng; Chưa triển khai văn bản số 25/UBND-NCPC ngày 26/3/2019 của UBND TP về thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

“Trách nhiệm của những sai phạm trên thuộc vể Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng: Tư pháp, Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ…, và các tổ chức, cá nhân có liên quan”, KLTT nêu.

Thanh tra TP cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Nội vụ hướng dẫn UBND huyện Bình Chánh xử lý các trường hợp bổ nhiệm công chức, viên chức, lãnh đạo chưa đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo quy định và việc thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đã được UBND TP phê duyệt. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP hướng dẫn UBND huyện này thực hiện nộp lại hơn 10,1 tỷ đồng vào ngân sách theo quy định.

Không thực hiện nhiều kiến nghị của Thanh tra trong thời gian dài!

Kết luận của Thanh tra TP cũng nêu việc thực hiện kiến nghị KLTT tại UBND huyện Bình Chánh đạt tỷ lệ thấp. Chưa thực hiện xong 85/193 kiến nghị đối với các KLTT theo thẩm quyền (tỷ lệ 44%); chưa thực hiện xong 32/62 kiến nghị đối với các KLTT của cơ quan cấp trên (tỷ lệ 51,6%). Trong đó có nhiều kiến nghị từ năm 2013, đến nay vẫn chưa thực hiện xong.

Tags:
5 15 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Trả hồ sơ, làm rõ vai trò đồng phạm của ông Huỳnh Uy Dũng
(Tieudung.vn) Ngày 1/6, TAND TP Hồ Chí Minh có quyết định trả hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương...
 
Tạm giữ bảo mẫu bạo hành bé gái 1 tháng tuổi ở Hà Nội
(Tieudung.vn) Tối 31/5, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, công an phường đang...
 
Tuyên án cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng 5 năm tù
(Tieudung.vn) Chiều ngày 31/5, HĐXX tuyên phạt Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH...

Muôn màu

Tử vi hàng ngày - Thứ Năm 8/6/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Năm 8/6/2023 của 12 cung hoàng đạo: Song Tử khá chậm chạp,...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Tư 7/6/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Tư 7/6/2023 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải có thể rất...
 
Tử vi hàng ngày - Thứ Ba 6/6/2023 của 12 cung hoàng đạo
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ Ba 6/6/2023 của 12 cung hoàng đạo: Vận trình tình duyên của...

Du lịch - Ẩm thực

Michelin Guide gắn sao cho nhà hàng Việt Nam: Nhà hàng ẩm thực Hà Nội áp đảo số lượng
(Tieudung.vn) Tối ngày 6/6, cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Michelin Guide đã chính thức công bố...
 
Phiên chợ tình Tây Bắc, tục “cướp vợ” của người H’Mông…tái hiện tại VinWonders Nam Hội An
(Tieudung.vn) Lễ cưới của người Dao đỏ, tục “cướp vợ” của người H’Mông hay phiên chợ tình Tây Bắc…...
 
Tổng cục Du lịch cảnh báo nên cẩn trọng khi mua gói dịch vụ “sở hữu kỳ nghỉ”
(Tieudung.vn) Mới đây, Tổng cục Du lịch đã có văn bản gửi sở quản lý du lịch các tỉnh,...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
2.13718 sec| 902.086 kb