Thứ 2, 24/06/2024, 09:36 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

TP Hồ Chí Minh: Quán triệt chương trình hành động về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị

TP Hồ Chí Minh: Quán triệt chương trình hành động về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị
(Tieudung.vn) - Ngày 16/1, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường TP Hồ Chí Minh kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của TP.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

TP Hồ Chí Minh: Quán triệt chương trình hành động về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo chủ trì hội nghị

Báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 31, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị là nghị quyết có tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt mới cho TP Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Nghị quyết 31 của Bộ chính trị được ban hành, dư luận trong nước đã quan tâm, đón nhận hết sức nồng nhiệt. TP Hồ Chí Minh có nhiều sự phấn khởi, đầy niềm tin và hy vọng.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trước Nghị quyết 31, Bộ Chính trị đã ban hành 3 nghị quyết quan trọng cho TP Hồ Chí Minh. Đó là Nghị quyết 01 vào năm 1982, Nghị quyết 20 vào năm 2002 và Nghị quyết 16 vào năm 2012. Qua 40 năm thực hiện 3 Nghị quyết của Bộ Chính trị, vai trò, tầm vóc của TP Hồ Chí Minh ngày càng được khẳng định rõ. Nhưng trong quá trình thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống vẫn tồn tại những mặt hạn chế mà Bộ Chính trị qua sơ kết, tổng kết đã chỉ rõ.

Nghị quyết 31 đã nêu bật các vấn đề vừa khái quát, vừa đủ rõ về những nhận định, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị khóa XI, về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho thời kỳ mới, tạo tiền đề quan trọng cho TP Hồ Chí Minh phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững.

“Chúng ta phát động sáng kiến, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đó là mong muốn, quyết tâm, là tư tưởng chỉ đạo, lãnh đạo của chúng ta để đưa đất nước phát triển nhưng để thực hiện điều này cần phải thể chế hóa” - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu.

Trình bày nội dung chủ yếu của Nghị quyết 31, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, Nghị quyết 31 đã xác định quan điểm và mục tiêu rõ hơn vị trí, sứ mệnh của TP. Đó là không so sánh TP Hồ Chí Minh với cả nước, mà so sánh với các TP lớn trên thế giới, thực hiện điều này mới đưa TP phát triển.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đã thay mặt Thành ủy, trình bày chương trình hành động về việc thực hiện Nghị quyết 31 với sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, TP thực hiện việc nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất của toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TP trong triển khai thực hiện Nghị quyết 31. Quán triệt nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của TP là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng trên cả nước. Hướng đến xây dựng TP là trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo, công nghệ…, của Đông Nam Á và châu Á.

Cơ cấu lại tổng thể kinh tế đặt trong mối quan hệ với vùng, cả nước và quốc tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng kinh tế tri thức. Xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ có chất lượng và giá trị gia tăng cao, như: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, viễn thông, du lịch, logistics…

TP Hồ Chí Minh: Quán triệt chương trình hành động về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị

Chuyển đổi mô hình các khu công nghiệp, khu chế xuất theo hướng phát triển công nghệ cao, kinh tế số; phát triển đồng bộ các khu vực kinh tế. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng chính sách ưu đãi và xúc tiến đầu tư, chủ động thu hút có chọn lọc đầu tư trong và ngoài nước. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch, phát triển đô thị bền vững, đẩy mạnh xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng hiện đại. Phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm nhằm giảm áp lực dân số, hạ tầng, chủ động thúc đẩy liên kết vùng. Tập trung phát triển mạnh mẽ văn hóa, , giáo dục, đào tạo, y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; bảo đảm quốc phòng, ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thí điểm việc lựa chọn theo phương thức đối tác công - tư để triển khai thực hiện các trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ…

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng đề nghị Đảng bộ TP Hồ Chí Minh quán triệt sâu sắc Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị. Theo đó, các địa phương tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung nghị quyết, qua đó nâng cao, thống nhất nhận thức “Xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, nhất là Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP với phương châm: TP Hồ Chí Minh vì cả nước - Cả nước vì TP Hồ Chí Minh”.

TP Hồ Chí Minh: Quán triệt chương trình hành động về Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị

Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận hội nghị

Phấn đấu xây dựng TP xứng đáng với vị thế, vai trò là “trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước, có sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu”.

Thành ủy TP Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức các sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về thực hiện nghị quyết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghị quyết với tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo, phấn đấu đạt kết quả cao nhất. Tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, phân công trách nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng. Kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa nghị quyết thành các văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cũng theo Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 31 phải gắn chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh.

“Việc tổ chức thực hiện nghị quyết lần này phải tạo chuyển biến thực sự. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo bước tiến mới trong sự phát triển của TP Hồ Chí Minh” - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng chỉ đạo.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng, TP cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xác định đây là nội dung then chốt, bảo đảm các cấp ủy, tổ chức đảng đoàn TP thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; chú trọng công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng đối với đảng viên không còn đủ tư cách.

Tags:
4.7 11 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan
Tỷ giá

Pháp luật

Đồng Nai: khởi tố vụ án liên quan dự án khu dân cư thác Giang Điền
(Tieudung.vn) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm...
 
Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo tội trốn thuế
(Tieudung.vn) Ông Phạm Văn Tam nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Asanzo và 1 lãnh đạo tập đoàn...
 
Livestream bán hàng và nỗi hoang mang trên thị trường
(Tieudung.vn) Livestream bán hàng tăng trưởng nóng kéo theo hàng loạt hệ lụy về thất thu thuế, trà trộn...

Muôn màu

Tử vi ngày 24/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải gặp phải khó khăn về tiền bạc
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ hai ngày 24/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải đang gặp...
 
Tử vi ngày 23/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử không nên vội vàng đầu tư
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Chủ nhật ngày 23/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Sư Tử không nên...
 
Tử vi ngày 22/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình có nhiều cơ hội để kiếm tiền
(Tieudung.vn) Tử vi hàng ngày Thứ bảy ngày 22/6/2024 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình có nhiều...

Du lịch - Ẩm thực

“Xuyên Việt” khám phá tinh hoa lễ hội ba miền tại VinWonders Nam Hội An
(Tieudung.vn) VinWonders Nam Hội An chính thức khởi động mùa lễ hội hè Wonder Summer 2024, đưa du khách...
 
Top thực phẩm giúp tăng cơ bắp cho nam giới
(Tieudung.vn) Trứng, táo, bông cải xanh, cá hồi... là những thực phẩm nam giới nên bổ sung vào chế...
 
Xác minh, làm rõ tàu du lịch bỏ rơi khách trên vịnh Hạ Long
(Tieudung.vn) Ngày 17/6, đại diện Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho hay, ngay sau khi nhận được...
Giá nông sản
Nguồn: Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem thêm »

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Thành Lợi

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.56656 sec| 905.492 kb