Thứ 6, 30/09/2022, 04:44 AM
Bạn đọc đăng tin
Hotline: 0918658465

Điểm nhấn công nghệ tuần: Hàng loạt ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ

Điểm nhấn công nghệ tuần: Hàng loạt ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học, công nghệ
(Tieudung.vn) - Chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp khoa học công nghệ sắp có hiệu lực; Hà Nội triển khai một số trung tâm chức năng của thành phố thông minh; Chưa tới 7% người dùng Vietnamobile chuyển mạng giữ số thành công... là nội dung chú ý tuần qua.

Nhiều chính sách ưu đãi cho DN khoa học công nghệ

DN khoa học và công nghệ sẽ được miễn, giảm hàng loạt loại thuế cùng nhiều ưu đãi về đất đai, tín dụng khi có nhu cầu vay vốn. Đó là một trong những nội dung chính của Nghị định 13/2019/NĐ-CP về DN khoa học và công nghệ, trong đó nhấn mạnh đến chính sách ưu đãi cho DN lĩnh vực này, có hiệu lực từ 20/3 tới.

DN khoa học công nghệ được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Ảnh minh họa.

Cụ thể, về miễn, giảm thuế thu nhập DN, thu nhập của DN khoa học và công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN như DN thực hiện đầu tư mới thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, cụ thể: Được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Doanh thu, thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ. Doanh thu, thu nhập được tạo ra từ dịch vụ có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin phải là doanh thu, thu nhập từ dịch vụ mới.

DN khoa học và công nghệ không được ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập DN đối với năm tài chính không đáp ứng được điều kiện về doanh thu của sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ đạt tỷ lệ tối thiểu 30% trên tổng doanh thu của DN. Điều kiện, thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập DN thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập DN và quản lý thuế.

Nghị định cũng quy định: DN khoa học và công nghệ được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Sở Khoa học và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014 của Chính phủ khi xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích khoa học và công nghệ.

Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất và quản lý thuế.

Về ưu đãi tín dụng cho DN khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh, Nghị định nêu rõ: Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của DN khoa học và công nghệ được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

DN khoa học và công nghệ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tài trợ, cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay và bảo lãnh để vay vốn.

Đối với DN khoa học và công nghệ có tài sản dùng để thế chấp theo quy định của pháp luật được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc hỗ trợ lãi suất vay tối đa 50% lãi suất vay vốn tại ngân hàng thương mại thực hiện cho vay.

Đối với DN khoa học và công nghệ có dự án khoa học và công nghệ khả thi được Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương cho vay với lãi suất ưu đãi hoặc bảo lãnh để vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định cụ thể về hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ. Theo đó, DN khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hà Nội triển khai một số trung tâm chức năng của thành phố thông minh

Ngày 12/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc công nghệ thông tin TP Hà Nội năm 2019. Trong đó, nêu rõ nhiệm vụ triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh.

 Một góc Thủ đô Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng. 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm 100% UBND các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (giao ban trực tuyến) kết nối với UBND TP và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. 80% cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác, sơ kết, tổng kết, tập huấn của TP; phấn đấu 30% cuộc họp có nhiều thành phần tham dự để giải quyết công việc, họp giao ban định kỳ, các cuộc họp khác của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đến cấp xã được thực hiện trực tuyến.

Phấn đấu 50% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi của TP được kết nối, dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia hiện có theo quy định. 50% các xã, phường, thị trấn có Trang/Cổng thông tin điện tử trên cổng thông tin của quận, huyện, thị xã. 100% văn bản giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước của TP dưới dạng điện tử (trừ các văn bản không chuyển qua mạng theo quy định).

Phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3, phấn đấu thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4.

Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. Tập trung đầu tư phát triển từ 1 đến 2 khu CNTT tập trung trọng điểm. Từng bước triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh: Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội, Giao thông và Du lịch thông minh.

Kế hoạch cũng vạch rõ nhiệm vụ cụ thể là ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử; Phát triển công nghiệp CNTT; Đảm bảo an toàn thông tin mạng. Đặc biệt, trong đó có nhiệm vụ Triển khai một số thành phần cơ bản của TP thông minh. Theo đó, từng bước hình thành Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội.

Cụ thể, TP Hà Nội xác định sẽ hình thành Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội với 8 Trung tâm chức năng gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Hỗ trợ cho cán bộ sử dụng CNTT của TP; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Phân tích dữ liệu; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công TP; Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin cấp cứu, PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế.
Trong năm 2019, tập trung triển khai một số Trung tâm chức năng gồm: Trung tâm Giám sát bảo mật, an toàn thông tin; Trung tâm Quản lý thông tin báo chí và thông tin truyền thông; Trung tâm Giám sát, điều hành giao thông và phòng chống tội phạm nơi công cộng; Trung tâm Hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân; Trung tâm Quản lý Dịch vụ công TP (trên cơ sở thống nhất cả chức năng, nhiệm vụ của lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP).

Hình thành và đưa vào khai thác, sử dụng một số thành phần cơ bản của hệ thông Giao thông thông minh và Du lịch thông minh. Đối với giao thông thông minh, triển khai hệ thống thông tin giao thông tích hợp của TP Hà Nội và các hệ thống gồm: Hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bằng hình ảnh; Hệ thống phần mềm giám sát công cộng; Hệ thống điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh tại một số nút giao thông; Hệ thống biển báo giao thông điện tử; Hệ thống phần mềm trung tâm giám sát, điều hành giao thông thông minh tích hợp với Trung tâm Điều hành thông minh TP Hà Nội; Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành vận tải công cộng, PCCC, cứu hộ, cứu nạn; Hệ thống vé điện tử thông minh dùng trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hệ thống thu phí điều tiết, hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân.

Tiếp tục triển khai diện rộng hệ thống Iparking tại các điểm trông giữ xe trên địa bàn các quận của TP. Đối với du lịch thông minh, triển khai cổng thông tin du lịch Hà Nội và ứng dụng trên di động; Phần mềm quản lý các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch. Đồng thời triển khai theo yêu cầu thực tế các nội dung: Bản đồ số du lịch Hà Nội; Hạ tầng tích hợp dữ liệu du lịch Hà Nội; Phương tiện hỗ trợ truy nhập thông tin cho khách du lịch.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu, triến khai một số thành phần cơ bản của Y tế thông minh, Giáo dục thông minh, Môi trường thông minh, Nông nghiệp thông minh, Đô thị thông minh,...

Chưa tới 7% người dùng Vietnamobile chuyển mạng giữ số thành công

Theo số liệu từ Bộ TT&TT, tính đến cuối ngày 12/2/2019, tỷ lệ chuyển mạng giữ nguyên số thành công của một số nhà mạng là không cao. Điều này đã phản ánh đúng tình trạng trong thời gian gần đây nhiều khách hàng phàn nàn rằng mình đã bị nhà mạng tìm cách "trói chân" khi muốn chuyển đổi sang một nhà cung ứng dịch vụ khác.

 Ảnh minh họa.

Cụ thể, Viettel cùng VinaPhone có tỷ lệ chuyển mạng thành công cao nhất lần lượt là 84.21% và 68% với 26.922 trường hợp và 18.415 trường hợp. Trong khi đó, con số này ở MobiFone chỉ là 23% với 5.642 trường hợp chuyển đổi thành công. Đối với Vietnamobile, tỷ lệ chuyển thành công còn ở mức "thảm hại" 6,7% với chỉ 379 trường hợp chuyển đổi thành công.

Về số lượng thuê bao đăng ký chuyển đến, Viettel đang dẫn đầu với 46.961 thuê bao, VinaPhone đứng tiếp theo với 35.588 thuê bao, MobiFone có 9.940 thuê bao và Vietnamobile chỉ phát sinh 816 thuê bao.

Trước đó, dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số được Bộ TT&TT và các nhà mạng Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile triển khai từ 15/11/2018.

Bắt đầu từ 1/1/2019, dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số đã áp dụng với tất cả các thuê bao của Viettel, VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile bao gồm cả thuê bao trả sau và thuê bao trả trước.

Cảnh báo mới xuất hiện tại Việt Nam

Trong thông tin cảnh báo chiến dịch phát tán mã độc mã hóa dữ liệu tống tiền W32.WeakPass nhắm vào các server tại Việt Nam, Bkav cho biết theo ước tính của DN này, đến cuối chiều 14/2 số nạn nhân có thể đã lên đến hàng trăm cơ quan, tổ chức.

 Ảnh minh họa.

Theo Bkav, cảnh báo đang có một chiến dịch tấn công có chủ đích của hacker nước ngoài nhằm vào các Server Public của Việt Nam. Các địa chỉ phát động tấn công của hacker xuất phát từ Nga, châu Âu và châu Mỹ.

Theo Bkav, rất nhiều cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đã bị hacker tấn công, xâm nhập máy chủ, sau đó thực hiện mã hóa toàn bộ dữ liệu trên server.

Theo phân tích của các chuyên gia Bkav, cách thức tấn công của hacker là rà quét các Server cài hệ điều hành Windows của các cơ quan, tổ chức tại Việt Nam, dò mật khẩu của những server này bằng từ điển để thử từng mật khẩu (brute force). Nếu dò thành công, hacker sẽ thực hiện đăng nhập từ xa qua dịch vụ remote desktop, cài mã độc mã hóa tống tiền lên máy của nạn nhân.

Các dữ liệu sẽ bị mã hóa bao gồm các file văn bản, file tài liệu, file cơ sở dữ liệu, file thực thi… Nạn nhân muốn lấy lại dữ liệu phải trả tiền chuộc cho hacker.

Hacker không công bố số tiền nạn nhân phải trả như các mã độc mã hóa tống tiền thông thường, mà yêu cầu nạn nhân phải liên lạc qua email để trao đổi, thỏa thuận cụ thể.
Theo ghi nhận của Bkav thì mỗi máy chủ bị mã hóa dữ liệu, hacker đang để lại một email khác nhau để liên hệ.

Tuy nhiên, để phòng chống triệt để loại tấn công này, Bkav khuyến cáo quản trị viên cần lên kế hoạch rà soát ngay toàn bộ các máy chủ đang quản lý, đặc biệt là các máy chủ thuộc dạng public ra ngoài Internet, cần đặt mật khẩu mạnh cho máy chủ, đồng thời tắt dịch vụ remote desktop cho máy chủ nếu không thực sự cần thiết.

Trước đó vào giữa tháng 12/2018, một loại biến thể mới của mã độc mã hóa tống tiền GandCrab tấn công trên diện rộng người dùng Internet Việt Nam.

Thống kê từ hệ thống giám sát virus của Bkav, đã có 3.900 trường hợp bị virus này mã hóa dữ liệu tống tiền. Dữ liệu khi bị mã hóa sẽ không thể mở được và các nạn nhân được yêu cầu trả từ 200 USD đến 1200 USD để chuộc lại dữ liệu.

Tags:
4.1 17 5 Nhấn vào đây để đánh giá
Tin liên quan

Chuyên trang Tiêu dùng - Báo Kinh tế & Đô thị điện tử, Cơ quan của UBND TP. Hà Nội
Giấy phép số: 27/GP-CBC do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 17/05/2022
Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Đức

() Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Tieudung.kinhtedothi.vn

Share facebook Share google Share twitter Share linkedin Share pinterest
1.16642 sec| 860.852 kb